Kypr přebral předsednictví EU

10.7.2012

Od 1. července předsedá Evropské unii jedna z jejich nejmenších zemí - Kypr. Po Slovinsku, ČR, Maďarsku a Polsku je tak Kypr pátou zemí východního rozšíření předsedající Evropské radě.

Prezident Kypru Demetris Christofias prezentoval minulý týden v Evropském parlamentu 4 hlavní priority, které si Kyperské předsednictví vytyčilo:
 
  1. Efektivnější a životaschopná Evropa - Kypr čeká finalizace jednání o finančním rámci 2014-2020, ale také témata jako Společná zemědělská politika nebo trvale udržitelný rozvoj.
  2. Evropa s efektivnější ekonomikou založenou na růstu - Kypr se bude soustředit se na rozpočtovou stabilitu v Evropě a snažit se prohlubovat vnitřní trh.
  3. Evropa, která znamená více pro své občany, solidarita a sociální soudržnost
  4. Evropa ve světě a blíže jejím sousedům - předsednictví se bude soustředit na politiku sousedství (hlavně směrem na jih).