International Youth Conference 2011

7.4.2011

Nabídka účasti na mezinárodní konferenci mládeže „Take the Leadership“, která proběhne v rámci Mezinárodního roku mládeže v Jeruzalémě v termínu 20. – 23.11.2011.


Pozvání je určeno 3-4členné delegaci mladých lidí ve věku 17 – 22 let (nezletilí kandidáti musí k přihlášce přiložit souhlas rodičů/zákonných zástupců). Každou delegaci má doprovázet jeden dospělý. Organizátoři hradí ubytování během konference. Zbývající náklady musí účastníci pokrýt z vlastních zdrojů.

Veškeré informace včetně přihlašovacího formuláře jsou obsaženy v příloze. Uzávěrka pro přijímání přihlášek je do 15.5.2011, přihlášky je třeba zaslat na adresu:adinash@education.gov.il.

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon international_youth_conference_______.doc163.5 KB