7. česko-německé setkání mládeže (s tématem Evropského roku dobrovolnictví)

19.7.2011

Ve dnech 18. - 20. listopadu 2011 se v německém Bayreuthu uskuteční již 7. česko-německé setkání mladých lidí v rámci Evropského roku dobrovolnictví.

Rádi byste se o problematice dobrovolnictví dozvěděli více? Uvažujete nad zapojením v zajímavém projektu či již máte zkušenosti jako dobrovolník z Česka, Německa nebo ze zahraničí a rád/a byste o tom s ostatními diskutoval/a a sdílel/a své zážitky? Je vám mezi 16 - 30 lety ?


Přihlaste se na česko-německé setkání, kde se budete interaktivně a zábavnou formou zabývat právě různými oblastmi a specifiky dobrovolnictví.

Veškeré náklady hrazeny, včetně cestovného!

On-line přihlášky s ostatními informacemi najdete na: http://www.tandem.adam.cz/akce/7-cesko-nemecke-setkani-mladeze.

Přihlásit se můžete jako účastník diskusí nebo se můžete Vy či Vaše organizace aktivně podílet jako moderátor a vedoucí workshopu či diskuse.