Školení

Česko-slovenské školení "Step into KA2"

4.11.2014
Česko-slovenské školení pro žadatele v Klíčové akci 2 v oblasti Strategických partnerství programu Erasmus+: Mládež v akci. Školení je určeno všem zájemcům o projekty Strategických partnerství v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Jeho cílem je poskytnout účastníkům hlubší vhled do struktury projektů Strategických partnerství a podpořit jejich přípravu.

BiTriMulti

19.9.2014

Školení je určeno především novým žadatelům o grant v rámci aktivity Mobility mládeže, kteří se realizují v oblasti neformálního vzdělávání.

Be The Hero of Your Journey

12.9.2014

Cílem česko-polsko-slovenského školení, které se uskuteční v České republice, je zvýšit povědomí mladých lidí z těchto zemí o mezinárodních iniciativách mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci

Stránky