Školení

Enterprise YOUth

11.3.2015

Na mezinárodní školení v Maďarsku, které proběhne 29.4. - 4.5.2015 se hledají dva čeští účastníci. Školení je zaměřené na objevování smyslu pro iniciativu a podnikavost určené pracovníkům s mládeží, kteří by rádi mladé lidi podpořili v rozvoji této kompetence. Poplatek 50 euro, cestovné je hrazené do výše 180 euro.

TicTac

12.1.2015
Školení TicTac je určeno především pracovníkům s mládeží (těm, kteří se činnosti věnují dobrovolně i v rámci své profese), kteří se zajímají o využití projektů mezinárodní spolupráce pro zlepšení jejich lokálního dlouhodobého záměru činnosti, který koresponduje s cíli jejich domovské organizace. Školení TicTac podpoří účastníky v tvorbě kvalitních projektů v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci.

BiTriMulti

12.1.2015
Mnohostranné mezinárodní školení zaměřené na projekty mobilit mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci. Cílem školení BiTriMulti je nabídnout pracovníkům s mládeží příležitost získat a prohloubit kompetence potřebné k sestavení a realizaci kvalitního projektu mládežnické výměny. Školení je určeno zejména nováčkům, kteří ještě nemají zkušenosti s realizací projektů v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci.
 

GET IN NET

29.12.2014

GET IN NET je školící kurz otevřený všem 35 národním agenturám programu Eramus+. Týká se nadnárodních iniciativ mládeže v rámci programu Erasmus+ (KA2 Strategická partnerství), které jsou zaměřeny na mladé lidi (16 – 30 let) zapojené v organizacích nebo neformálních skupinách.

Slovensko-české školení "Formela Teoprax"

16.12.2014
Školení je určeno všem zájemcům o možnosti neformálního vzdělávání Školení je koncipované jako cesta, při které se budou používat různé metody a techniky neformálního vzdělávání tak, aby si účastníci uvědomili jejich význam a byly pak schopni tyto poznatky přenést do reálného použití. Nejedná se o informativní školení o možnostech programu Erasmus+: Mládež v akci.
 

Mezinárodní školení "Speak! Listen!"

16.12.2014
Mezinárodní školení zaměřené na posílení zapojení mládeže do procesu rozhodování. Účastníci tohoto 5denního intenzivního školení budou mít možnost lépe porozumět konceptu aktivní účasti mladých lidí a jeho využití při práci s mládeží. Seznámí se také s novými metodami práce s veřejnými autoritami.
 

EVS - Reflect and Act!

9.12.2014

Jste koordinátorem EDS? Chcete se setkat se svými kolegy a prodiskutovat možnosti v rámci nového programu Erasmus+? Školení pro koordinátory Evropské dobrovolné služby zaměřené na zlepšení kvality a dostupnosti projektů se uskuteční ve dnech 3. až 7. března v Polsku.

Stránky