Soutěž "Hodnota Evropy"

19.5.2017

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž pro organizace pracující s mládeží: "Hodnota Evropy".

 

Zorganizujte ve své organizaci/škole aktivitu, v rámci které budete společně hrát hru "Hodnota Evropy", díky které se děti a mládež mohou zábavnou formou dozvědět více o společných evropských hodnotách. Zaregistrovat se můžete zde do 31. května 2017.

 

Po registraci obdržíte poštou požadovaný počet her spolu s dalšími drobnými propagačními materiály. Samotnou aktivitu je potřeba naplánovat tak, abyste nám stihli zaslat reportáž do 20. června 2017 na info@eurodesk.cz.

 

Forma zpracování reportáže není stanovená - může se jednat například o fotoreport, článek nebo video. Tři nejlepší reportáže budou odměněny balíčkem plným odměn pro všechny zúčastněné.