Cena EU za kulturní dědictví/Europa Nostra Awards 2018

13.9.2017

Cena každoročně vyznamenává třicet vynikajících úspěchů v oblasti kulturního dědictví ze všech částí Evropy. Bude vybráno sedm laureátů Grand Prix a jedna cena veřejného výběru.

Vítězové obdrží certifikát, plaketu nebo trofej.
Laureáti Grand Prix obdrží každý 10.000 €.
 
Ocenění jsou uvedeny ve čtyřech kategoriích:
 
Zachování
Významné úspěchy v ochraně, zlepšování a přizpůsobení se k novému využití kulturního dědictví.
 
Výzkum
Vynikající výzkumné projekty, které vedou k hmatatelným výsledkům v zachování a zlepšování kulturního dědictví v Evropě.
 
Výjimečné služby jednotlivců nebo organizací
Otevřeno jednotlivcům nebo organizacím, jejichž příspěvky jsou dlouhodobé a dokazují vynikající úroveň ochrany, zachování a zdokonalování kulturního dědictví v Evropě.
 
Vzdělávání, školení a zvyšování povědomí o kulturním dědictví EU
Vynikající iniciativy týkající se vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování povědomí v oblasti hmotného nebo nehmotného kulturního dědictví, které přispívají k udržitelnému rozvoji
prostředí.
 
Více informací zde
 
Termín: 1. října 2017